Aktuality

Otvorenie podiplomového štúdia MBA v Bratislave

Dňa 8.11.2019 sa v Bratislave otvorilo ďalšie podiplomové štúdium MBA. Študenti si zároveň mali možnosť vypočuť prednášky na témy „Projektový manažment” a „Manažérske rozhodovanie”.

Spolupráca s Právnickou fakultou UMB

Dňa 5.11.2019 riaditeľ Inštitútu vzdelávania poradenstva a informatizácie Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA podpísal s dekanom...