Aktuality

Druhý semestrálny test

Študenti podiplomového štúdia MBA absolvovali aj druhý „záverečný“ semestrálny test.