V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie ohľadom COVID-19, budú
vzdelávacie programy realizované ONLINE formou.

Aktuality

Odovzdávanie certifikátov

Vzhľadom k stále pretrvávajúcej pandemickej situácii spojenej s ochorením COVID-19, sme sa rozhodli neriskovať, nakoľko život a zdravie sú pre nás na prvom mieste a preložili sme promočný akt na obdobie, keď si ho budú môcť naši absolventi vychutnať so všetkým, čo k takejto slávnostnej udalosti patrí.

Obhajoby záverečných prác

V dňoch 14.05.2021 a 21.05.2021 sa uskutočnili ONLINE obhajoby záverečných prác študentov, ktorí splnili všetky študijné podmienky.