ALUMNI KLUB je voľným združením absolventov a priateľov Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie bez právnej subjektivity. Členstvo v klube je dobrovoľné.

Vážení absolventi, vážení priatelia Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie,

vo februári 2022 bol v rámci Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie (ďalej ako „IVPI“) založený Alumni klub, združujúci absolventov a priateľov na báze dobrovoľnosti.

Alumni klub funguje ako platforma na udržiavanie vzťahu „IVPI“ s absolventmi a má vytvárať príležitosti na odborno-spoločenské stretnutia. Cieľom Alumni klubu je prehlbovanie väzieb  „IVPI“ a jej absolventmi, ako aj medzi absolventmi navzájom.

Pripravujeme pre Vás atraktívny členský program, budeme Vás informovať o zaujímavých podujatiach uskutočnených pod záštitou „IVPI“ – konferenciách, okrúhlych stoloch, kurzoch, seminároch a iných výhodách, ktoré môžu pomôcť Vášmu profesijnému a osobnostnému rastu.

Dôležité informácie

Stanovy:
Prihláška:
Kontakt: alumni@ivpi.sk