Druhý semestrálny test

Študenti podiplomového štúdia MBA absolvovali aj druhý „záverečný“ semestrálny test.

Spolupráca s Poľskom

28. marca 2019, riaditeľ IVPI navštívil Collegium Humanum – Varšavskú Univerzitu Manažmentu.