Ďalší prezenčný blok prednášok

Dňa 03.02.2024 sa uskutočnil ďalší z plánovaných prezenčných blokov prednášok, ktorý sa tentokrát konal v Bratislave.

Prvý blok prednášok mal na starosti pán Ing. Denis Bulejka, ktorý pôsobí ako profesionálny kouč a lektor, je autorom nových prístupov v oblasti osobnostného rastu a držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov.

V druhom bloku prednášok sme ako lektorov privítali pána Ing. Ivana Makaturu, ktorý je Generálnym riaditeľom Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti a zástupca Slovenskej republiky v správnej rade Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a taktiež predsedom správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a pána Ing. Miroslava Havelku, ktorý je riaditeľom Odboru vzdelávania Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, senior manažér s dlhoročnými skúsenosťami s riadením malých a stredných podnikov (SMB) v oblasti strategického manažmentu, rozvoja biznis príležitostí, obchodu, marketingu a finančného manažmentu.

Vyššie uvedení lektori, ktorých sme mali češť predstaviť našim študentom sú sami o sebe garanciou kvality a nespočetných skúseností, ktoré so sebou do vzdelávacieho procesu priniesli a aj týmto ich chceme za to veľmi pekne poďakovať.

Tešíme sa na ďalší spoločný prezenčný blok.