Druhý semestrálny test

Študenti podiplomového štúdia MBA absolvovali aj druhý „záverečný“ semestrálny test. Test bol zameraný na nové vedomosti a informácie, ktoré študenti nadobudli pri prednáškach uvedených v harmonograme druhého semestra podiplomového štúdia MBA. Rovnako ako pri prvom semestrálnom teste, aj teraz museli študenti odpovedať správne minimálne na 60 % testových otázok.