MUDr. Zoltán Básti, MHA, MPH

Narodil sa 13.augusta 1982 v Rimavskej Sobote. Vysokoškolské štúdium absolvoval na LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo v roku 2007.

Pracoval na chirurgickom oddelení VšNsP n.o. v Lučenci. Špecializačné štúdium v odbore všeobecná chirurgia ukončil na SZU v Bratislave v roku 2012.

Štúdium MHA absolvoval na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v roku 2017 a špecializačné štúdium MPH ukončil v roku 2019.

Od roku 2017 je pracuje ako chirurg v Mammacentre sv. Agáty v Banskej Bystrici. Venuje sa prsníkovej chirurgii, certifikát v certifikačnej pracovnej činnosti chirurgia prsníka získal na SZU v Bratislave v roku 2021.