Vyplnením vyššie uvedených kontaktných údajov vyjadrujem súhlas s ich spracúvaním v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. organizácí Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o., IČO: 52725642, za účelom odpovede na moje otázky. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným na emailovú adresu info@ivpi.sk.

  Riaditeľ organizácie
  Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M.

  mikulas.bodor@ivpi.sk
  +421 907 182 575

  Konateľ organizácie
  Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M.

  tibor.toth@ivpi.sk
  +421 908 347 987

  Ekonomické oddelenie

  ekonom@ivpi.sk

  Projektové oddelenie

  Mgr. Katarína Melicher Dalžufóová, MBA, LL.M.
  katarina.melicher@ivpi.sk

  Právne oddelenie

  JUDr. Marián Rušin, PhD.
  marian.rusin@ivpi.sk

  Bližšie informácie

  info@ivpi.sk

  Korešpondenčná adresa

  Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s. r. o.
  Čajkovského 8
  984 01 Lučenec

  IČO: 52725642
  DIČ: 2121114919
  IČ DPH: SK2121114919