Vyplnením vyššie uvedených kontaktných údajov vyjadrujem súhlas s ich spracúvaním v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. organizácí Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o., IČO: 52725642, za účelom odpovede na moje otázky. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným na emailovú adresu info@ivpi.sk.

Zakladateľ organizácie
Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M.

mikulas.bodor@ivpi.sk
+421 907 182 575

Manažér organizácie
Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M.

tibor.toth@ivpi.sk
+421 908 347 987

Ekonomické oddelenie

Mgr. Monika Mišková, MBA, LL.M.
ekonom@ivpi.sk

Bližšie informácie

info@ivpi.sk

Korešpondenčná adresa

Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

IČO: 52725642
DIČ: 2121114919
IČ DPH: SK2121114919