MBA v športovom manažmente

Prinášame Vám nový študijný program „Master of Business Administration – MBA“ so zameraním na športový manažment.

Štúdium MBA predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovo uznávaným štandardom. Tento titul svojim držiteľom poskytuje mnoho výhod pre ich ďalšie uplatnenie v profesijnom živote.

Študijný program ponúka študentom ucelený prehľad informácii, ktoré sú dôležité pre úspešný rozvoj manažérskych zručností v športovej oblasti. Štúdium je vhodné predovšetkým pre stredných a vrcholových manažérov športových klubov, športových zariadení, športových trénerov, zamestnancov neziskových organizácii, štátnych zamestnancov, ale i ďalších odborníkov, ktorých pracovná kariéra je so športom spojená. Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými.