Memorandum o spolupráci so spoločnosťou Motor-Car Banská Bystrica

Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o. a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o. spolu uzavreli memorandum o spolupráci.

Rokovania sa zúčastnili spoluzakladatelia Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie, Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M. a Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M. a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica zastupoval pán Ing. Jozef Púček.

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo uzavrieť memorandum o spolupráci s ďalším silným partnerom, ktorý je najväčším autorizovaným predajcom vozidiel značky Mercedes-Benz a Kia na Slovensku a dokázali sme tým spojiť prestíž a vzdelanie.

O výhodách našej spolupráce, ktorá sa týka predovšetkým našich absolventov Vás budeme postupne informovať.