Memorandum o spolupráci so Spoločnosťou všeobecných lekárov Slovenska

Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o. (IVPI) a Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) spolu uzavreli Memorandum o spolupráci.

Memorandum o spolupráci podpisovali spoluzakladatelia Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie, Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M. a Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M. s prezidentkou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) MUDr. Monikou Paluškovou, PhD., MBA.

„Veľmi nás teší, že sa nám podarilo uzavrieť memorandum o spolupráci s ďalším veľmi silným partnerom.“

SVLS je najväčšia odborná spoločnosť na Slovensku zabezpečujúca originálne vzdelávanie, rozvoj ambulantného sektora a zastupovanie ambulancií všeobecných lekárov v zdravotných poisťovniach. Pravidelne organizuje prestížne Kongresy SVLS v Šamoríne, ktoré sú najväčšími medicínskymi podujatiami v aktuálnom kalendárnom roku. Zastrešuje všeobecné lekárstvo komplexne, a to odborne, právne, procesne aj organizačne.

Obzvlášť sa tešíme na spoluprácu s prezidentkou SVLS a profesionálnou koučkou MUDr. Monikou Paluškovou, PhD., MBA, ktorá je odbornou garantkou nášho nového študijného programu „Master of Business Administration – MBA v zdravotníctve“,ktorý organizujeme na základe dohody o spoluprácis Collegium Humanum – Varšavskou Univerzitou Manažmentu.

Štúdium MBA v zdravotníctve (Master of Business Administration) predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré reflektujú profesionálne potreby absolventov v odbornej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovo uznávaným manažérskym štandardom. Študijný program MBA  je určený predovšetkým lekárom, riadiacim pracovníkom nemocníc a ambulantnej sféry, zdravotníckym manažérom vrcholovej a strednej úrovne, manažérom a zamestnancom medicínskych a farmaceutických firiem, ako aj všetkým zástupcom štátneho, súkromného a neziskového sektora, ktorí pracujú v oblasti zdravotníctva. Špičková kvalita manažérskeho vzdelávacieho programu MBA v IVPI vrátane vysokej kvality lektorov ponúka absolventom získanie nových vedomostí a inovatívny komplexný pohľad na manažment zdravotníckeho zariadenia. 

Nový vzdelávací program je originálny obsahom jednotlivých modulov, v ktorých výrazne prevažuje prax nad teóriou. Špeciálnou formou výučby je on-line vzdelávanie z pohodlia domova kombinované s vybranými prezenčnými modulmi a využitím overených koučovacích nástrojov. Vzdelávanie je tak pre poslucháčov aj zážitkové s maximom podávaných odborných informácií.  

Bližšie informácie k študijnému programu „Master of Business Administration – MBA v zdravotníctve“ nájdete na našej webovej stránke alebo nás môžete kontaktovať na nasledovných tel. číslach (+421) 907 182 575 alebo (+421) 908 347 987.