Memorandum o spolupráci so zubnou klinikou Elite Dental Clinic s.r.o.

Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s. r. o. rozširuje svojich partnerov v oblasti zdravotníctva o zubnú kliniku s najmodernejším vybavením, so špičkovým tímom profesionálov s viac ako desaťročnými skúsenosťami v odbore, ktorí sú pripravení a kompletne vybavení na komplexné ošetrenie aj toho najnáročnejšieho pacienta každej vekovej kategórie.

Memorandum o spolupráci za Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie podpísali spoluzakladatelia Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M. a Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M. a za zubnú kliniku Elite Dental Clinic jej konateľka MDDr. Renata Kišová.

Veľmi nás teší nadviazanie ďalšej spolupráce, ktorá bude prospešná pre všetky strany, najmä však pre našich úspešných absolventov.