Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Varšavská Univerzita Manažmentu, na základe dohody o spolupráci, ponúkajú štúdium v študijných programoch MBA, MPH, DPH, LL.M., MHA a DBA.

Kvalita vzdelávania sa stáva v súčasnom globálnom svete významným kritériom výberu profesijného štúdia a preto jedným z našich najdôležitejších cieľov, je poskytovať kvalitné vzdelávanie. Naše know-how predstavuje jedinečná schopnosť analyzovať vzdelávacie potreby a schopnosti na všetkých úrovniach vzdelávania, aby sme mohli stimulovať vzdelávacie výsledky, ktoré spĺňajú skutočné očakávania ľudí zameraných na profesionálny a intelektuálny úspech, ako aj ambicióznych a vášnivých podnikateľov.

Neustále sa snažíme rozširovať rady odborných pracovníkov a preto spolupracujeme s mnohými vysokokvalifikovanými lektormi, ktorí majú bohaté pracovné skúsenosti, a ktorí sú renomovanými odborníkmi v oblastiach svojho pôsobenia. Do výučby prinášajú predovšetkým praktické skúsenosti, ale aj aktuálne vedecko – výskumné poznatky. Výučba je realizovaná formou prednášok, diskusie, individuálnej aktivity ale aj interaktívneho tréningu a praxe.

Štandardy našej každodennej práce sa merajú prekročením hraníc medzi snami, vedomosťami a skutočnými schopnosťami našich absolventov. Skutočne individuálny prístup ku každému študentovi, jedinečná atmosféra, osvedčené zdroje poznatkov overených praxou a tím ľudí, pre ktorých je vzdelávanie a práca snahou o každodenný život – to všetko vytvára pridanú hodnotu, ktorú prináša Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie v procese budovania a rozvoji modernej znalostnej spoločnosti na Slovensku i v zahraničí, prostredníctvom prípravy a realizácie vzdelávacích, poradenských a kultúrnych aktivít.