Obhajoby záverečných prác

V dňoch 13.11.2020 a 20.11.2020 sa uskutočnili obhajoby záverečných prác MBA a LL.M. Študenti, ktorí splnili všetky študijné podmienky, pristúpili k obhajobám ich záverečných prác.

Pozvanie do komisie prijali doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., EMBA – dekan fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, ktorý bol zároveň aj predsedom komisie, Dr.h.c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA – prodekan pre vedu, výskum a rozvoj z fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, JUDr. PaedDr. Tomáš EMMEL, MBA, LL.M. – odborník z praxe, Mgr. Tibor TÓTH, MBA, LL.M. – manažér Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš BODOR, PhD., MBA, LL.M. – riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie.

Komisia vyjadrila svoje potešenie a obdiv nad vysokou úrovňou záverečných prác a praje úspešným absolventom veľa úspechov v ich ďalšom profesijnom živote.

Zároveň sa chceme poďakovať Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, obzvlášť jej rektorovi pánovi Dr.h.c. prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, LL.M., DBA za skvelú dlhoročnú a profesionálnu spoluprácu, lebo len spoločne dokážeme zvyšovať a rozvíjať modernú znalostnú spoločnosť na Slovensku i v zahraničí.