Obhajoby záverečných prác

V dňoch 13.11.2020 a 20.11.2020 sa uskutočnili obhajoby záverečných prác MBA a LL.M. Študenti, ktorí splnili všetky študijné podmienky, pristúpili k obhajobám ich záverečných prác.

Komisia vyjadrila svoje potešenie a obdiv nad vysokou úrovňou záverečných prác a praje úspešným absolventom veľa úspechov v ich ďalšom profesijnom živote.

Zároveň sa chceme poďakovať Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, obzvlášť jej rektorovi pánovi Dr.h.c. prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, LL.M., DBA za skvelú dlhoročnú a profesionálnu spoluprácu, lebo len spoločne dokážeme zvyšovať a rozvíjať modernú znalostnú spoločnosť na Slovensku i v zahraničí.