Obhajoby záverečných prác

V dňoch 14.05.2021 a 21.05.2021 sa uskutočnili ONLINE obhajoby záverečných prác študentov, ktorí splnili všetky študijné podmienky.

Komisia praje úspešným absolventom veľa úspechov v ich ďalšom profesijnom, ako aj osobnom živote. Zároveň sa chceme poďakovať Collegium Humanum – Varšavskej Univerzite Manažmentu, obzvlášť jej rektorovi pánovi Dr.h.c. prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, LL.M., DBA za skvelú dlhoročnú a profesionálnu spoluprácu, lebo len spoločne dokážeme zvyšovať a rozvíjať modernú znalostnú spoločnosť na Slovensku i v zahraničí.