Obhajoby záverečných prác

V dňoch 25.11.2022 a 26.11.2022 sa uskutočnili ONLINE obhajoby záverečných prác študentov, ktorí splnili všetky študijné podmienky.

Komisia praje úspešným absolventom veľa úspechov v ich ďalšom profesijnom, ako aj osobnom živote.