Obhajoby záverečných prác

V dňoch 19.5.2023 a 20.5.2023 sa uskutočnili obhajoby záverečných prác. Študenti, ktorí splnili všetky študijné podmienky, pristúpili k obhajobám ich záverečných prác.

Pozvanie do komisií prijali:

  • Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA – prodekan pre vedu, výskum a rozvoj fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v BB,
  • MUDr. Anna Šepitková, MPH – odborníčka z praxe,
  • MUDr. Rastislav Šepitka, MPH – odborník z praxe,
  • JUDr. Peter Trajlínek, PhD. – prokurátor okresnej prokuratúry v BB,
  • JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, LL.M. – odborník z praxe,
  • Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M. – konateľ IVPI,
  • Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M. – riaditeľ IVPI.

Komisia vyjadrila svoje potešenie a obdiv nad vysokou úrovňou záverečných prác a praje úspešným absolventom veľa úspechov v ich ďalšom profesijnom, ako aj osobnom živote.