Odovzdávanie certifikátov

Vzhľadom k stále pretrvávajúcej pandemickej situácii spojenej s ochorením COVID-19, sme sa rozhodli neriskovať, nakoľko život a zdravie sú pre nás na prvom mieste a preložili sme promočný akt na obdobie, keď si ho budú môcť naši absolventi vychutnať so všetkým, čo k takejto slávnostnej udalosti patrí.

Za dodržania protipandemických opatrení si naši úspešní absolventi mohli prebrať certifikáty aj osobne, a aspoň takýmto spôsobom im zablahoželať a popriať veľa ďalších úspechov v pracovnom, ako i v osobnom živote.

Na záver by sme chceli vysloviť poďakovanie nášmu strategickému partnerovi Collegium Humanum-Varšavskej Univerzite Manažmentu, obzvlášť jej rektorovi pánovi prof. Ing. Paweł Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c. za skvelú spoluprácu, lebo len spoločne dokážeme budovať a zvyšovať modernú znalostnú spoločnosť.