Otvorenie akademického roka na Collegium Humanum

Dňa 26.10.2019 sa na základe pozvania jeho magnificencie rektora prof. dr hab. Pawla Czarneckého, MBA, Dr.h.c., zúčastnil riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA slávnostného otvorenia akademického roka Collegium Humanum – Varšavskej Univerzity Manažmentu. Pri tejto slávnostnej príležitosti bol riaditeľovi Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie udelený titul čestného profesora „Professor Honorificum“. Slávnostnému aktu otvorenia  predchádzalo rokovanie o ďalšej spolupráci v oblasti celoživotného vzdelávania, ako aj rozvoja slovensko-poľských vzťahov.