Otvorenie podiplomového štúdia MBA v Bratislave

Dňa 8.11.2019 sa v Bratislave otvorilo ďalšie podiplomové štúdium MBA. Študenti si zároveň mali možnosť vypočuť prednášky na témy „Projektový manažment” a „Manažérske rozhodovanie”.