Otvorenie podiplomového štúdia MBA

Dňa 14.12.2018, riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie – Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA a garant študijných programov (Doctor of Business Administration – DBA a Master of Science – MSc.) Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA slávnostne otvorili podiplomové štúdium Executive Master of Business Administration – MBA v Banskej Bystrici. Študenti podiplomového štúdia MBA, si zároveň mali možnosť vypočuť prvé prednášky na témy „Krízový manažment“ a „Trestné právo“.