Prezenčný blok prednášok

Dňa 27.01.2024 sa uskutočnil prezenčný blok prednášok, ktorý prebiehal v priestoroch vzdelávacieho centra Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica.

Bolo pre nás cťou privítať generálnu riaditeľku Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – pani Ing. Miriam Lapuníkovú, MBA, ktorá lektorovala prvý prezenčný blok. Chceme sa pani riaditeľke poďakovať za odbornú, praktickú a vysokokvalitnú prednášku.

V druhej časti prezenčného bloku sa lektorskej taktovky ujal pán Ing. JUDr. Tomáš Leveš, MBE – odborník na spoločenskú etiketu, gastro etiketu a protokol, ktorý sa venoval pravidlám spoločenského správania, ktoré určujú naše správanie v konkrétnych situáciách, vedú k ohľaduplnosti, empatii, citlivému prístupu k ostatným a k úcte k človeku, ktorá v dnešnej dobe mnohokrát  v spoločnosti absentuje.

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší spoločný prezenčný blok.