Promočný akt absolventov podiplomového štúdia MBA

V nádherných priestoroch zámku The Grand Vígľaš sa 17. júna 2019 uskutočnil promočný akt absolventov podiplomového štúdia Master of Business Administration (MBA).  Promočného aktu sa zúčastnila aj jeho Magnificencia, rektor Varšavskej Univerzity Manažmentu – Dr.h.c. prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, LL.M., DBA, jehoHonorabilita, prorektor Varšavskej Univerzity Manažmentu – Mgr. Bartosz Straszak, MBA, LL.M., kancelár Varšavskej Univerzity Manažmentu – Mgr. Michal Glaczynski, MBA, DBA, jeho Spektabilita, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela –  doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., MBA,  zakladateľ a zároveň riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie – Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA.  Úspešným absolventom aj touto cestou blahoželáme a prajeme veľa úspechov!