Promočný akt absolventov podiplomového štúdia

V krásnom predvianočnom období, dňa 16.12.2019 sa v priestoroch zámku The Grand Vígľaš uskutočnil promočný akt absolventov podiplomového štúdia. Promočného aktu sa zúčastnila aj jeho Magnificencia, rektor Varšavskej Univerzity Manažmentu – Dr.h.c. prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, LL.M., DBA, kancelár Varšavskej Univerzity Manažmentu – Mgr. Michal Glaczynski, MBA, DBA, jeho Spektabilita, dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela –  doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., MBA a riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie – Dr.h.c. prof.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA., LL.M. 

Úspešným absolventom aj touto cestou blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!