Prvý semestrálny test

Študenti podiplomového štúdia MBA absolvovali prvý semestrálny test. Test pozostával  z odprednášaných okruhov, ktoré si mali možnosť študenti vypočuť počas prvého semestra podiplomového štúdia MBA a následne naštudovať zo študijných materiálov. Aby boli študenti úspešní, museli odpovedať správne minimálne na 60 % testových otázok.