Referencia

Štúdium na IVPI mi pomohlo lepšie porozumieť procesom, s ktorými sa denne stretávam pri svojej práci. Vďaka nadobudnutým znalostiam bolo pre mňa jednoduchšie tieto následne zefektívniť, čo mi umožnilo lepší time management a focusovanie sa na výsledok. Napriek pracovnej vyťaženosti sa mi podarilo štúdium úspešne ukončiť aj vďaka školiteľom, ktorí sú ústretoví a ochotní pomôcť kedykoľvek. Veľmi pekne ďakujem celému kolektívu IVPI. zobraziť menej

Štúdium na IVPI mi pomohlo lepšie porozumieť procesom, s ktorými sa denne stretávam pri svojej práci. Vďaka nadobudnutým znalostiam bolo pre mňa jednoduchšie tieto následne zefektívniť, čo... zobraziť viac

Agáta Štubniaková, MBA
Agáta Štubniaková, MBA Výkonná asistentka prezidenta a generálneho sekretára SZĽH
Referencia

Štúdium MBA prebiehalo modernou a efektívnou formou s jednoduchým prístupom ku kvalitným a prehľadným študijným materiálom. Vysoko hodnotím profesionálny prístup lektorov a odbornosť ich prednášok. Štúdium MBA vnímam ako správnu voľbu, ako súčasť môjho osobného rozvoja a posilnenie manažérskych zručností. Poznatky a skúsenosti ním nadobudnuté budem ďalej uplatňovať v mojom pracovnom živote. zobraziť menej

Štúdium MBA prebiehalo modernou a efektívnou formou s jednoduchým prístupom ku kvalitným a prehľadným študijným materiálom. Vysoko hodnotím profesionálny prístup lektorov a odbornosť ich... zobraziť viac

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA Právnik
Referencia

Štúdium MBA na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Collegium Humanum Warsaw Management University vnímam ako nevyhnutnú súčasť môjho osobného a profesijného rozvoja. Modulárny koncept vzdelávania, online flexibilita a proaktívny prístup kvalitných a skúsených lektorov mi pomohli prepojiť moju manažérsku prax s teóriou a ďalšími oblasťami riadenia. Jedna z najlepších investícií je investícia do vzdelania a moja skúsenosť vďaka IVPI pozitívne prekročila moje očakávania. zobraziť menej

Štúdium MBA na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Collegium Humanum Warsaw Management University vnímam ako nevyhnutnú súčasť môjho osobného a profesijného rozvoja. Modulárny... zobraziť viac

Mgr. Denisa Guldan, MPH, MBA
Mgr. Denisa Guldan, MPH, MBA Marketing manažér v oblasti inovatívneho farmaceutického priemyslu
Referencia

Vysoko oceňujem profesionálny a odborný prístup k vzdelávaniu počas celej doby štúdia. Odbornosť a prístup lektorov na posgraduálnom štúdiu ,,IVPI,, ma obohatila nielen vedomostne, ale aj ľudsky. Na takýto typ štúdia sa hlásia už vzdelaní ľudia so skúsenosťami a vysoko odbornými prednáškami obohatenými vzájomnou diskusiou z praxe, sa takýmto typom štúdia absolvent dostane k vedomostiam, ktorými získa viac ako len štúdiom odborných kníh. Prajem ,,Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie,, veľa spokojných absolventov a prajem im, aby udržali, prípadne zvyšovali vysokú laťku kvality a odbornosti štúdia. zobraziť menej

Vysoko oceňujem profesionálny a odborný prístup k vzdelávaniu počas celej doby štúdia. Odbornosť a prístup lektorov na posgraduálnom štúdiu ,,IVPI,, ma obohatila nielen vedomostne, ale aj... zobraziť viac

Dipl. Ing. František Kornaj, MBA, LL.M.
Dipl. Ing. František Kornaj, MBA, LL.M. Manager ľudských vzťahov, podnikateľ a samaritán
Referencia

Pre štúdium som sa rozhodla z dôvodu prehĺbenia svojich vedomostí a výborných referencií na Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie. Aj napriek skutočnosti, že som na prednášky dochádzala 250 km, vždy som sa tešila, nakoľko sme boli skvelý kolektív, špičkoví, erudovaní prednášajúci a prednášky predčili moje očakávania, obohatili moje vedomosti, ktoré dodnes využívam v praxi a navyše ich vďačne odovzdávam svojim mladším kolegom. zobraziť menej

Pre štúdium som sa rozhodla z dôvodu prehĺbenia svojich vedomostí a výborných referencií na Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie. Aj napriek skutočnosti, že som na prednášky... zobraziť viac

Ing.Jana Antalíková, MBA
Ing.Jana Antalíková, MBA Office manager
Referencia

S úctou a vďakou vyjadrujem maximálnu spokojnosť s vedením IVPI, ktoré mi umožnilo zvýšiť si úroveň svojich vedomostí formou celoživotného vzdelania. Tým, ktorí sa ešte nerozhodli, odkazujem, aby neváhali, využili túto dobu k vzdelávaniu, pretože na IVPI sa stretnú s pochopením, serióznosťou a ústretovosťou ako riadiaceho manažmentu, tak aj s výbornou organizáciou štúdia, jeho kvalitnou prípravou a odborníkmi z praxe v jednotlivých oblastiach poskytovaného vzdelávania. Štúdium na IVPI jednoznačne odporúčam. zobraziť menej

S úctou a vďakou vyjadrujem maximálnu spokojnosť s vedením IVPI, ktoré mi umožnilo zvýšiť si úroveň svojich vedomostí formou celoživotného vzdelania. Tým, ktorí sa ešte nerozhodli, odkazujem,... zobraziť viac

PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MBA, MSc., LL.M.
PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MBA, MSc., LL.M. právnik štátnej správy súdnictva - NS SR
Referencia

Som zástancom názoru, že vzdelanie je najlepšia investícia a nikto ti ho nemôže odoprieť. Som hrdá na to, že som si vybrala práve tento vzdelávací inštitút k dosiahnutiu svojho vytúženého titulu. Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie pristupuje k svojim študentom vysoko profesionálne a ústretovo. Myslím si, že aj zásluhou Vášho inštitútu napredujem po profesionálnej stránke. Prajem Vám aj celému Vášmu kolektívu veľa po vzdelaní túžiacich študentov. zobraziť menej

Som zástancom názoru, že vzdelanie je najlepšia investícia a nikto ti ho nemôže odoprieť. Som hrdá na to, že som si vybrala práve tento vzdelávací inštitút k dosiahnutiu svojho vytúženého... zobraziť viac

Bc. Kristína Kucejová, MBA
Bc. Kristína Kucejová, MBA Ministerstvo obrany (odd. Podpory, výskumu a technológií)
Referencia

Štúdium na "IVPI" je ideálnou cestou ako sa zdokonaliť a nadobudnúť nové poznatky vo svojom profesionálnom, ale aj osobnom živote. Pre mňa ako lekára, program MBA nebol len o získaní prestížneho titulu za menom, ale o rozšírení svojich obzorov, získaní ďalšej kvalifikácie a aplikovaní informácií v praxi – za čo "IVPI" ďakujem. Veľmi pozitívne hodnotím hlavne profesionálny, ústretový a ľudský prístup lektorov, ich flexibilitu, motiváciu a možnosť online štúdia. Inštitút ponúka širokú škálu študijných programov s vysokou úrovňou kvality prednášok. Ak sa vo svojej kariére chcete posunúť vpred, ste na správnej ceste, pretože najlepšia investícia je investícia do vzdelania. zobraziť menej

Štúdium na "IVPI" je ideálnou cestou ako sa zdokonaliť a nadobudnúť nové poznatky vo svojom profesionálnom, ale aj osobnom živote. Pre mňa ako lekára, program MBA nebol len o získaní prestížneho... zobraziť viac

MUDr. Mária Balogová, MBA
MUDr. Mária Balogová, MBA Lekár
Referencia

Štúdium MBA na IVPI som absolvovala v roku 2020/2021. Prednášky boli vedené skúsenými odborníkmi z praxe, materiály na štúdium boli dostupné ihneď po prednáške. Konzultácie k záverečným prácam boli vedené profesionálne. V prípade akýchkoľvek problémov boli zástupcovia IVPI vždy ochotne k dispozícii. Celkovo hodnotím moje štúdium veľmi pozitívne, naplnilo moje očakávania. zobraziť menej

Štúdium MBA na IVPI som absolvovala v roku 2020/2021. Prednášky boli vedené skúsenými odborníkmi z praxe, materiály na štúdium boli dostupné ihneď po prednáške. Konzultácie k záverečným... zobraziť viac

RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. MBA
RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. MBA Vysokoškolský pedagóg
Referencia

Dlhší čas som zvažovala absolvovanie MBA štúdia. Mala som detailne preštudovanú skladbu predmetov jednotlivých semestrov štúdia a moje definitívne rozhodnutie ovplyvnila veľmi pozitívna referencia tých, ktorí štúdium prostredníctvom IVPI už absolvovali. Počas môjho profesionálneho života ma sprevádzajú manažérske pozície a štúdium bolo pre mňa veľmi prínosné. Rozvoj manažérskych funkcií musí byť podporený aj príslušným vzdelávaním, preto ho veľmi odporúčam. zobraziť menej

Dlhší čas som zvažovala absolvovanie MBA štúdia. Mala som detailne preštudovanú skladbu predmetov jednotlivých semestrov štúdia a moje definitívne rozhodnutie ovplyvnila veľmi pozitívna referencia... zobraziť viac

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA Prorektorka pre vzdelávanie
Referencia

Štúdium študijného programu Master of Laws (LL.M.) považujem za vhodné doplnenie doterajších vysokoškolských štúdií a doposiaľ nadobudnutých vedomostí a poznatkov. Zameranie štúdia najmä na jeho praktickú stránku, vedeného skúsenými lektormi z aplikačnej praxe, predstavuje pridanú hodnotu a ozrejmuje aj doteraz nepoznané aspekty praktického uplatňovania niektorých oblastí práva a fungovanie obchodných spoločností, daňového systému, marketingu a mnohého ďalšieho v každodennom živote. Ocenenie si zaslúži aj pravidelné sprostredkovanie odprednášanej matérie študentom vo forme prezentácií a bezproblémová komunikácia s vedením poskytovateľa štúdia.
Štúdium je zavŕšené obhajobou kvalifikačnej práce, vypracovanej na niektorú zo zaujímavých tém. Výhodou je možnosť navrhnúť si vlastnú tému kvalifikačnej práce, zohľadňujúcu individuálne a praktické vedomosti a skúsenosti toho-ktorého študenta. zobraziť menej

Štúdium študijného programu Master of Laws (LL.M.) považujem za vhodné doplnenie doterajších vysokoškolských štúdií a doposiaľ nadobudnutých vedomostí a poznatkov. Zameranie štúdia najmä... zobraziť viac

JUDr. Martin Mihók, LL.M.
JUDr. Martin Mihók, LL.M. vyšší súdny úradník; kontaktný bod Súdnej siete pre trestné veci Slovenskej republiky za Okresný súd Banská Bystrica
Referencia

Na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie som absolvoval štúdium v študijných programoch MBA a MSc. Počas štúdia som získal veľa užitočných poznatkov a informácií ktoré som neskôr využil aj vo svojej praxi. Za veľký prínos štúdia tiež považujem možnosť zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi z rôznych profesijných oblastí. Štúdium splnilo moje očakávania a odporúčam každému kto si chce rozšíriť svoje manažérske znalosti a zručnosti. zobraziť menej

Na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie som absolvoval štúdium v študijných programoch MBA a MSc. Počas štúdia som získal veľa užitočných poznatkov a informácií ktoré som... zobraziť viac

MUDr. Peter Hunák, MBA, MSc.
MUDr. Peter Hunák, MBA, MSc. Lekár
Referencia

Štúdium LL.M. na IVPI v spolupráci s Collegium Humanum som si vybral spomedzi iných LL.M. programov z dôvodu, že poskytuje najlepší pomer medzi počtom študijných predmetov a cenou. Prednášky a organizácia štúdia boli na veľmi dobrej úrovni, pričom pozitívne tiež hodnotím aj pre mňa ako právnika tzv. "doplnkové predmety", ktoré mi pomohli rozšíriť si vedomosti v oblasti manažérskych zručností. zobraziť menej

Štúdium LL.M. na IVPI v spolupráci s Collegium Humanum som si vybral spomedzi iných LL.M. programov z dôvodu, že poskytuje najlepší pomer medzi počtom študijných predmetov a cenou. Prednášky... zobraziť viac

JUDr. Róbert Smák, LL.M.
JUDr. Róbert Smák, LL.M. štátny radca - v.s.ú.
Referencia

Studium MBA jsem delší dobu zvažoval a přesvědčila mne nabídka IVPI, který zabezpečil studium v Banské Bystrici na UMB v pravidelných cyklech, které byly na konci týdne v odpoledních hodinách...prednášky byly vždy profesionálně připraveny a všechny jsme měli následně k dispozici v elektronické podobě. Během studia jsem měl možnost poznat velmi zajímavé přednášející a jejich profesní zkušenosti a stejně tak si vážím všech podnětných diskuzí, do kterých se aktivně zapojili také mí kolegové spolužáci. Celé studium mi otevřelo nové obzory, přineslo nové podněty a myšlenky, doporučuji jej všem, kteří jsou aktivní a chápou, že dnešní dynamická doba přináší jedinou jistotu a tou je změna a nutnost neustále konfrontovat všechny nabyté znalosti s aktuálnimi trendy. zobraziť menej

Studium MBA jsem delší dobu zvažoval a přesvědčila mne nabídka IVPI, který zabezpečil studium v Banské Bystrici na UMB v pravidelných cyklech, které byly na konci týdne v odpoledních hodinách...prednášky... zobraziť viac

Mgr. Roman Bernatík, MBA
Mgr. Roman Bernatík, MBA Key account manager
Referencia

Štúdium na IVPI môžem hodnotiť len veľmi kladne. Je to jedna z mála inštitúcii na Slovensku, kde Vám odovzdajú potrebné informácie pre život, správajú sa k Vám s rešpektom a vždy sú ochotní pomôcť a vyhovieť, nakoľko sme väčšina pracujúci ľudia. Znalosti zo štúdia využívam aj v praxi, o to viac som šťastná, že som sa rozhodla práve pre IVPI. zobraziť menej

Štúdium na IVPI môžem hodnotiť len veľmi kladne. Je to jedna z mála inštitúcii na Slovensku, kde Vám odovzdajú potrebné informácie pre život, správajú sa k Vám s rešpektom a vždy sú... zobraziť viac

Ing. Veronika Rajek, MBA
Ing. Veronika Rajek, MBA Social media manager & content creator
Referencia

IVPI, mi umožnilo zaoberať sa niečím a študovať to čo naozaj milujem! Hodiny boli vždy zaujímavé a poučné, Profesionalita, priateľská a dobrá atmosféra, super a zaujímavé prednášky. Som nadšený, najprv som sa len snažil vžiť sa do toho, až potom som si všimol, že som v práci a v osobnom živote lepší a úspešnejší vďaka novým poznatkom a informáciám, ktoré som získal počas štúdia. zobraziť menej

IVPI, mi umožnilo zaoberať sa niečím a študovať to čo naozaj milujem! Hodiny boli vždy zaujímavé a poučné, Profesionalita, priateľská a dobrá atmosféra, super a zaujímavé prednášky.... zobraziť viac

PhDr. Bc. Zoltán Szántó MBA, MSc.
PhDr. Bc. Zoltán Szántó MBA, MSc. Podnikateľská sféra, environmentalista