Referencia

Štúdium MPH prostredníctvom IVPI hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem flebilibilitu štúdia online formou, výborné a prehľadné štúdijné materiály, odbornosť prezentujúcich lektorov a v neposlednom rade vynikajúcu komunikáciu s vedením inštitútu. Prostredníctvom MPH štúdia som nadobudla vzácne poznatky z oblasti verejného zdravotníctva, vyzdvihla by som predovšetkým právnu tematiku, z ktorej nadobudnutých informácii som vo svojej praxi čerpala už v priebehu štúdia. IVPI so širokou paletou študijných programov považujem za výbornú voľbu postgraduálneho vzdelávania. zobraziť menej

Štúdium MPH prostredníctvom IVPI hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem flebilibilitu štúdia online formou, výborné a prehľadné štúdijné materiály, odbornosť prezentujúcich lektorov a v neposlednom... zobraziť viac

MUDr. Zuzana Sroková, MPH
MUDr. Zuzana Sroková, MPH Dermatovenerológ
Referencia

Nakoľko pracujem 9 rokov v oblasti zdravotníctva, považoval som za potrebné, aj napriek získaným vedomostiam v praxi, doplniť si svoje vzdelanie v oblasti zdravotníctva. Štúdium MPH rozšírilo moje znalosti a prispelo k lepšiemu vykonávaniu mojich pracovných činností. zobraziť menej

Nakoľko pracujem 9 rokov v oblasti zdravotníctva, považoval som za potrebné, aj napriek získaným vedomostiam v praxi, doplniť si svoje vzdelanie v oblasti zdravotníctva. Štúdium MPH rozšírilo... zobraziť viac

Ing. Ondrej Kuruc, PhD., MPH, LL.M.
Ing. Ondrej Kuruc, PhD., MPH, LL.M. generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MZ SR
Referencia

Je mi veľkou cťou byť súčasťou úspešných absolventov štúdia MBA na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie. Rada by som vyzdvihla vysokú profesionalitu a ľudský prístup manažmentu Inštitútu. Zároveň oceňujem zvolené témy prednášok, ako aj výber samotných prednášajúcich, ktorí nám okrem výučby teoretických častí poskytovali cenné poznatky z praxe. Každá prednáška so sebou prinášala aj bohaté diskusie medzi študentmi, ktoré obohatili moje doterajšie, nadobudnuté informácie a skúsenosti. Ďakujem. zobraziť menej

Je mi veľkou cťou byť súčasťou úspešných absolventov štúdia MBA na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie. Rada by som vyzdvihla vysokú profesionalitu a ľudský prístup manažmentu... zobraziť viac

Mária Muchová, MBA
Mária Muchová, MBA Sales Manager
Referencia

Program MBA a štúdium ako také ma už od prvej interakcie s členmi IVPI ohromilo a časom len ďalej potvrdzovalo svojou kvalitou - nie len prístupom organizátorov, ale aj špičkových odborníkov a prezentujúcich. Štúdium a online knižnica mi umožnili flexibilne pracovať so svojim časom, čo značne dopomohlo k "bezstarostnému" priebehu vzdelávania. Veľmi si vážim ochotu, trpezlivosť a individuálny prístup predstavenstva. Držím palce Vám, aj ďalším študentom pri dosahovaní svojich študijných a kariérnych cieľov. Ďakujem! zobraziť menej

Program MBA a štúdium ako také ma už od prvej interakcie s členmi IVPI ohromilo a časom len ďalej potvrdzovalo svojou kvalitou - nie len prístupom organizátorov, ale aj špičkových odborníkov... zobraziť viac

Martina Krúpová, DiS., MBA
Martina Krúpová, DiS., MBA Chief Operating Office Asset Management, Assistant Vice President
Referencia

Študijný program bol veľmi zaujímavý a užitočný. Rada by som vyzdvihla profesionálny a ústretový prístup zo strany inštitútu, vhodne vybrané témy a skvelých prednášajúcich, hladký a technicky dobre zabezpečený priebeh celého štúdia, ktoré bolo zakončené pekným promočným aktom v nádherných a vysoko reprezentatívnych priestoroch Haličského zámku. zobraziť menej

Študijný program bol veľmi zaujímavý a užitočný. Rada by som vyzdvihla profesionálny a ústretový prístup zo strany inštitútu, vhodne vybrané témy a skvelých prednášajúcich, hladký a... zobraziť viac

MUDr. Zuzana Friedmann Vallušová, MPH
MUDr. Zuzana Friedmann Vallušová, MPH Konateľ, odborný zástupca, lekár
Referencia

Žijeme v dynamickej dobe, ktorá vyžaduje trvalé rozširovanie vedomostí a zručností. Obzvlášť to platí pre manažérov v oblasti zdravotníctva. Veľmi rada som preto využila možnosť štúdia v programoch MPH a LL.M. Oceňujem flexibilitu a široké spektrum ponúkaných informácií, ktoré obsahujú oba vzdelávacie programy. Dôležitá bola pre mňa aj možnosť vzdelávania sa cez víkendy, čo mi ušetrilo čas a pomohlo mi ho zorganizovať si ho tak, aby som maximálne využila informácie ponúkané v jednotlivých moduloch. zobraziť menej

Žijeme v dynamickej dobe, ktorá vyžaduje trvalé rozširovanie vedomostí a zručností. Obzvlášť to platí pre manažérov v oblasti zdravotníctva. Veľmi rada som preto využila možnosť štúdia... zobraziť viac

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M. prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, súdny znalec, certifikovaný lektor a profesionálny kouč
Referencia

Chcem sa poďakovať za vysoko profesionálny prístup, maximálnu pomoc a podporu. Veľmi zaujímavé a podnetné prednášky, ktoré mi umožnili získať informácie aj z oblastí, z ktorých som doteraz mala len všeobecné znalosti.

Možnosť vzdelávania online formou mi umožnilo bezproblémovú účasť na prednáškach a veľmi som ocenila aj možnosť kedykoľvek sa k výkladu prostredníctvom archívu študentskej sekcie vrátiť.
Štúdium MBA na IVPI vrelo odporúčam každému, kto ešte váha. zobraziť menej

Chcem sa poďakovať za vysoko profesionálny prístup, maximálnu pomoc a podporu. Veľmi zaujímavé a podnetné prednášky, ktoré mi umožnili získať informácie aj z oblastí, z ktorých som doteraz... zobraziť viac

Mgr. Iveta Očenášová Weisenpacherová, MBA
Mgr. Iveta Očenášová Weisenpacherová, MBA Regionálny manažér
Referencia

Štúdium LL.M. na "IVPI" vnímam ako mimoriadne dobrú príležitosť pre zvýšenie odbornosti v danej oblasti podľa zamerania, a aj výberu témy samotnej záverečnej práce. Každá jedna prednáška bola prínosom nielen v teoretickom poznaní, ale poskytli nám študentom priestor rozobrať tieto poznatky v porovnaní s bežnou praxou. Vysoko kladne hodnotím prístup všetkých lektorov, ich profesionalitu, odbornosť a ochotu konzultovať nami nastolené otázky. Keďže už roky pôsobím ako odborný konzultant pre dopravné podniky, tak práve tento prienik poznatkov bol pre mňa tým najlepším prínosom. zobraziť menej

Štúdium LL.M. na "IVPI" vnímam ako mimoriadne dobrú príležitosť pre zvýšenie odbornosti v danej oblasti podľa zamerania, a aj výberu témy samotnej záverečnej práce. Každá jedna prednáška... zobraziť viac

Mgr. Marek Modranský, LL.M.
Mgr. Marek Modranský, LL.M. Predseda Inštitútu verejnej dopravy
Referencia

Pre štúdium DBA na IVPI som sa rozhodla z dôvodu rozšírenia doterajších znalostí v oblasti pôsobenia manažmentu na manažérskej pozícií. Vedenie inštitútu, kvalita, organizácia štúdia a lektorský tím je na vysokej profesionálnej úrovni.

Výhody tohto štúdia môžeme nájsť v niekoľkých smeroch akými sú: bohaté skúsenosti lektorov z praxe, časová flexibilita štúdia ktorá umožňuje skĺbiť študijné aj pracovné povinnosti, široký výber rôznych študijných programov pre ľudí pôsobiacich v rôznych pracovných sférach, možnosť voľby vlastnej témy záverečnej práce, ktorá môže byť odrazom doterajších skúseností študenta.

Štúdium odporúčam najmä tým, ktorí si chcú obohatiť a rozšíriť doterajšie získané praktické skúsenosti, ktoré následne môžu aplikovať do svojej praxe. Toto štúdium mi prinieslo veľa nových a zaujímavých podnetov pre osobný rozvoj a zlepšenie manažérskych zručností.
Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie prajem veľa ďalších úspechov a zároveň spokojných absolventov.

„Vzdelávanie sú základy na ktorých staviame našu budúcnosť.“ zobraziť menej

Pre štúdium DBA na IVPI som sa rozhodla z dôvodu rozšírenia doterajších znalostí v oblasti pôsobenia manažmentu na manažérskej pozícií. Vedenie inštitútu, kvalita, organizácia štúdia... zobraziť viac

Mgr. Nela Laciaková, MBA, BBA, DBA
Mgr. Nela Laciaková, MBA, BBA, DBA oblastný manažér
Referencia

Štúdium na IVPI hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem hlavne profesionálny a ústretový prístup lektorov a študijného oddelenia. Štúdium MBA bolo pre mňa veľkým prínosom, nielenže ma výučba obohatila o množstvo poznatkov, ale aj vďaka jej forme som sa bez obmedzenia mohla venovať aj svojim pracovným povinnostiam. Po absolvovaní štúdia na IVPI môžem skonštatovať, že to bola správna voľba! zobraziť menej

Štúdium na IVPI hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem hlavne profesionálny a ústretový prístup lektorov a študijného oddelenia. Štúdium MBA bolo pre mňa veľkým prínosom, nielenže ma výučba... zobraziť viac

Mgr. Katalin Kovács Pastorek, MBA
Mgr. Katalin Kovács Pastorek, MBA administratívna pracovníčka, verejná správa
Referencia

Štúdium MPH na IVPI mi poskytlo vzácne poznatky a zručnosti v oblasti verejného zdravotníctva. Získala som komplexný obraz o dôležitosti prevencie a výskytu chorôb. Tento program mi pomohol porozumieť spoločenským determinantom zdravia a ich vplyvu na populáciu. Toto štúdium mi otvorilo dvere do rozmanitých kariérnych možností v oblasti verejného zdravotníctva a poskytlo pevný základ pre úspešnú kariéru v tejto dynamickej oblasti. zobraziť menej

Štúdium MPH na IVPI mi poskytlo vzácne poznatky a zručnosti v oblasti verejného zdravotníctva. Získala som komplexný obraz o dôležitosti prevencie a výskytu chorôb. Tento program mi pomohol... zobraziť viac

Ing. Natália Čierniková, MPH
Ing. Natália Čierniková, MPH Riaditeľka pre obchod a marketing spoločnosti Medirex a.s
Referencia

Štúdium na "IVPI" vnímam ako výrazný prínos v osobnom i pracovnom živote. Rozšírilo moje vedomostí vo viacerých oblastiach, zahŕňalo množstvo zaujímavých prednášok z rozličných, nielen medicínskych odborov. Veľmi oceňujem vysoko profesionálny prístup lektorov, kvalitu prednášok, ktoré mi poskytli množstvo cenných praktických rád, ktoré sa budem snažiť rozvíjať vo svojom ďalšom pracovnom pôsobení, za to patrí celému kolektívu jedno veľké ďakujem. zobraziť menej

Štúdium na "IVPI" vnímam ako výrazný prínos v osobnom i pracovnom živote. Rozšírilo moje vedomostí vo viacerých oblastiach, zahŕňalo množstvo zaujímavých prednášok z rozličných, nielen... zobraziť viac

MUDr. Rastislav Šepitka, MPH
MUDr. Rastislav Šepitka, MPH Lekár - ortopéd
Referencia

Štúdium MPH na IVPI hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem hlavne profesionálny a ústretový prístup lektorov, kvalitne a prehľadne spracovaný študijný plán a v neposlednom rade skvele fungujúcu podporu v rámci študijného oddelenia. Štúdium mi poskytlo kvalitný informačný základ, na ktorom môžem ďalej stavať. Vyzdvihujem aj veľmi dobre zapracované prostredie pre e-learning. Veľké pozitívum štúdia vidím v maximálnej možnosti prispôsobiť štúdium svojím potrebám a zladiť to s prácou a rodinou. MPH program bol pre mňa správnym rozhodnutím, odporúčam ho všetkým budúcim záujemcom. zobraziť menej

Štúdium MPH na IVPI hodnotím veľmi pozitívne. Oceňujem hlavne profesionálny a ústretový prístup lektorov, kvalitne a prehľadne spracovaný študijný plán a v neposlednom rade skvele fungujúcu... zobraziť viac

PharmDr. Diana Issa, MBA, MPH
PharmDr. Diana Issa, MBA, MPH Farmaceut
Referencia

Štúdium MPH mi poskytlo veľké množstvo nových informácií, ktoré obohatili môj celkový rozhľad. Prednášky boli veľmi zaujímavé, všetci prednášajúci sa s nami podelili o množstvo cenných praktických skúseností. Celkovo hodnotím štúdium MPH na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie ako veľmi prínosné, obohacujúce, nadobudnuté skúsenosti sa budem snažiť zúročiť v mojom profesijnom živote. Moja vďaka patrí celému tímu IVPI za skvelo odvedenú prácu na vysoko odbornej úrovni, za seriózny a ľudský prístup. zobraziť menej

Štúdium MPH mi poskytlo veľké množstvo nových informácií, ktoré obohatili môj celkový rozhľad. Prednášky boli veľmi zaujímavé, všetci prednášajúci sa s nami podelili o množstvo cenných... zobraziť viac

MUDr. Anna Šepitková, MPH
MUDr. Anna Šepitková, MPH Lekár-dermatovenerológ
Referencia

Vzhľadom k mojej časovej zaneprázdnenosti som využil online štúdium MBA, LL.M. a DBA programov. Štúdium prebiehalo modernou a efektívnou formou s jednoduchým prístupom ku kvalitným a prehľadným študijným materiálom. Vďaka bohatým znalostiam a skúsenostiam všetkých lektorov som nadobudol podstatné informácie z oblasti marketingu, reklamy, manažmentu a práva. Vďaka štúdiu som si doplnil svoje praktické vedomosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, organizácie činnosti a finančného riadenia. zobraziť menej

Vzhľadom k mojej časovej zaneprázdnenosti som využil online štúdium MBA, LL.M. a DBA programov. Štúdium prebiehalo modernou a efektívnou formou s jednoduchým prístupom ku kvalitným a prehľadným... zobraziť viac

Ing. Peter Sutoris, MBA, LL.M., DBA
Ing. Peter Sutoris, MBA, LL.M., DBA Samostatný geodet - Odbor centrálneho katastra nehnuteľností, Oddelenie popisných informácií
Referencia

Štúdium na IVPI vnímam pozitívne, nakoľko sa mi páčil prístup k výučbe a predovšetkým to, že prednášajúci priniesli mnoho skúseností z praxe. zobraziť menej

Štúdium na IVPI vnímam pozitívne, nakoľko sa mi páčil prístup k výučbe a predovšetkým to, že prednášajúci priniesli mnoho skúseností z praxe. ... zobraziť viac

PhDr. Zuzana Jányová, MPH
PhDr. Zuzana Jányová, MPH Odbor epidemiológie
Referencia

Štúdium na IVPI mi pomohlo lepšie porozumieť procesom, s ktorými sa denne stretávam pri svojej práci. Vďaka nadobudnutým znalostiam bolo pre mňa jednoduchšie tieto následne zefektívniť, čo mi umožnilo lepší time management a focusovanie sa na výsledok. Napriek pracovnej vyťaženosti sa mi podarilo štúdium úspešne ukončiť aj vďaka školiteľom, ktorí sú ústretoví a ochotní pomôcť kedykoľvek. Veľmi pekne ďakujem celému kolektívu IVPI. zobraziť menej

Štúdium na IVPI mi pomohlo lepšie porozumieť procesom, s ktorými sa denne stretávam pri svojej práci. Vďaka nadobudnutým znalostiam bolo pre mňa jednoduchšie tieto následne zefektívniť, čo... zobraziť viac

Agáta Štubniaková, MBA
Agáta Štubniaková, MBA Výkonná asistentka prezidenta a generálneho sekretára SZĽH
Referencia

Štúdium MBA prebiehalo modernou a efektívnou formou s jednoduchým prístupom ku kvalitným a prehľadným študijným materiálom. Vysoko hodnotím profesionálny prístup lektorov a odbornosť ich prednášok. Štúdium MBA vnímam ako správnu voľbu, ako súčasť môjho osobného rozvoja a posilnenie manažérskych zručností. Poznatky a skúsenosti ním nadobudnuté budem ďalej uplatňovať v mojom pracovnom živote. zobraziť menej

Štúdium MBA prebiehalo modernou a efektívnou formou s jednoduchým prístupom ku kvalitným a prehľadným študijným materiálom. Vysoko hodnotím profesionálny prístup lektorov a odbornosť ich... zobraziť viac

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA
JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA Právnik
Referencia

Štúdium MBA na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Collegium Humanum Warsaw Management University vnímam ako nevyhnutnú súčasť môjho osobného a profesijného rozvoja. Modulárny koncept vzdelávania, online flexibilita a proaktívny prístup kvalitných a skúsených lektorov mi pomohli prepojiť moju manažérsku prax s teóriou a ďalšími oblasťami riadenia. Jedna z najlepších investícií je investícia do vzdelania a moja skúsenosť vďaka IVPI pozitívne prekročila moje očakávania. zobraziť menej

Štúdium MBA na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Collegium Humanum Warsaw Management University vnímam ako nevyhnutnú súčasť môjho osobného a profesijného rozvoja. Modulárny... zobraziť viac

Mgr. Denisa Guldan, MPH, MBA
Mgr. Denisa Guldan, MPH, MBA Marketing manažér v oblasti inovatívneho farmaceutického priemyslu
Referencia

Vysoko oceňujem profesionálny a odborný prístup k vzdelávaniu počas celej doby štúdia. Odbornosť a prístup lektorov na posgraduálnom štúdiu ,,IVPI,, ma obohatila nielen vedomostne, ale aj ľudsky. Na takýto typ štúdia sa hlásia už vzdelaní ľudia so skúsenosťami a vysoko odbornými prednáškami obohatenými vzájomnou diskusiou z praxe, sa takýmto typom štúdia absolvent dostane k vedomostiam, ktorými získa viac ako len štúdiom odborných kníh. Prajem ,,Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie,, veľa spokojných absolventov a prajem im, aby udržali, prípadne zvyšovali vysokú laťku kvality a odbornosti štúdia. zobraziť menej

Vysoko oceňujem profesionálny a odborný prístup k vzdelávaniu počas celej doby štúdia. Odbornosť a prístup lektorov na posgraduálnom štúdiu ,,IVPI,, ma obohatila nielen vedomostne, ale aj... zobraziť viac

Dipl. Ing. František Kornaj, MBA, LL.M.
Dipl. Ing. František Kornaj, MBA, LL.M. Manager ľudských vzťahov, podnikateľ a samaritán
Referencia

Pre štúdium som sa rozhodla z dôvodu prehĺbenia svojich vedomostí a výborných referencií na Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie. Aj napriek skutočnosti, že som na prednášky dochádzala 250 km, vždy som sa tešila, nakoľko sme boli skvelý kolektív, špičkoví, erudovaní prednášajúci a prednášky predčili moje očakávania, obohatili moje vedomosti, ktoré dodnes využívam v praxi a navyše ich vďačne odovzdávam svojim mladším kolegom. zobraziť menej

Pre štúdium som sa rozhodla z dôvodu prehĺbenia svojich vedomostí a výborných referencií na Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie. Aj napriek skutočnosti, že som na prednášky... zobraziť viac

Ing.Jana Antalíková, MBA
Ing.Jana Antalíková, MBA Office manager
Referencia

S úctou a vďakou vyjadrujem maximálnu spokojnosť s vedením IVPI, ktoré mi umožnilo zvýšiť si úroveň svojich vedomostí formou celoživotného vzdelania. Tým, ktorí sa ešte nerozhodli, odkazujem, aby neváhali, využili túto dobu k vzdelávaniu, pretože na IVPI sa stretnú s pochopením, serióznosťou a ústretovosťou ako riadiaceho manažmentu, tak aj s výbornou organizáciou štúdia, jeho kvalitnou prípravou a odborníkmi z praxe v jednotlivých oblastiach poskytovaného vzdelávania. Štúdium na IVPI jednoznačne odporúčam. zobraziť menej

S úctou a vďakou vyjadrujem maximálnu spokojnosť s vedením IVPI, ktoré mi umožnilo zvýšiť si úroveň svojich vedomostí formou celoživotného vzdelania. Tým, ktorí sa ešte nerozhodli, odkazujem,... zobraziť viac

PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MBA, MSc., LL.M.
PhDr. PaedDr. JUDr. Jaroslava Drgová, PhD., MHA, MBA, MSc., LL.M. právnik štátnej správy súdnictva - NS SR
Referencia

Som zástancom názoru, že vzdelanie je najlepšia investícia a nikto ti ho nemôže odoprieť. Som hrdá na to, že som si vybrala práve tento vzdelávací inštitút k dosiahnutiu svojho vytúženého titulu. Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie pristupuje k svojim študentom vysoko profesionálne a ústretovo. Myslím si, že aj zásluhou Vášho inštitútu napredujem po profesionálnej stránke. Prajem Vám aj celému Vášmu kolektívu veľa po vzdelaní túžiacich študentov. zobraziť menej

Som zástancom názoru, že vzdelanie je najlepšia investícia a nikto ti ho nemôže odoprieť. Som hrdá na to, že som si vybrala práve tento vzdelávací inštitút k dosiahnutiu svojho vytúženého... zobraziť viac

Bc. Kristína Kucejová, MBA
Bc. Kristína Kucejová, MBA Ministerstvo obrany (odd. Podpory, výskumu a technológií)
Referencia

Štúdium na "IVPI" je ideálnou cestou ako sa zdokonaliť a nadobudnúť nové poznatky vo svojom profesionálnom, ale aj osobnom živote. Pre mňa ako lekára, program MBA nebol len o získaní prestížneho titulu za menom, ale o rozšírení svojich obzorov, získaní ďalšej kvalifikácie a aplikovaní informácií v praxi – za čo "IVPI" ďakujem. Veľmi pozitívne hodnotím hlavne profesionálny, ústretový a ľudský prístup lektorov, ich flexibilitu, motiváciu a možnosť online štúdia. Inštitút ponúka širokú škálu študijných programov s vysokou úrovňou kvality prednášok. Ak sa vo svojej kariére chcete posunúť vpred, ste na správnej ceste, pretože najlepšia investícia je investícia do vzdelania. zobraziť menej

Štúdium na "IVPI" je ideálnou cestou ako sa zdokonaliť a nadobudnúť nové poznatky vo svojom profesionálnom, ale aj osobnom živote. Pre mňa ako lekára, program MBA nebol len o získaní prestížneho... zobraziť viac

MUDr. Mária Balogová, MBA
MUDr. Mária Balogová, MBA Lekár
Referencia

Štúdium MBA na IVPI som absolvovala v roku 2020/2021. Prednášky boli vedené skúsenými odborníkmi z praxe, materiály na štúdium boli dostupné ihneď po prednáške. Konzultácie k záverečným prácam boli vedené profesionálne. V prípade akýchkoľvek problémov boli zástupcovia IVPI vždy ochotne k dispozícii. Celkovo hodnotím moje štúdium veľmi pozitívne, naplnilo moje očakávania. zobraziť menej

Štúdium MBA na IVPI som absolvovala v roku 2020/2021. Prednášky boli vedené skúsenými odborníkmi z praxe, materiály na štúdium boli dostupné ihneď po prednáške. Konzultácie k záverečným... zobraziť viac

RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. MBA
RNDr. PaedDr. Mária Nováková, PhD. MBA Vysokoškolský pedagóg
Referencia

Dlhší čas som zvažovala absolvovanie MBA štúdia. Mala som detailne preštudovanú skladbu predmetov jednotlivých semestrov štúdia a moje definitívne rozhodnutie ovplyvnila veľmi pozitívna referencia tých, ktorí štúdium prostredníctvom IVPI už absolvovali. Počas môjho profesionálneho života ma sprevádzajú manažérske pozície a štúdium bolo pre mňa veľmi prínosné. Rozvoj manažérskych funkcií musí byť podporený aj príslušným vzdelávaním, preto ho veľmi odporúčam. zobraziť menej

Dlhší čas som zvažovala absolvovanie MBA štúdia. Mala som detailne preštudovanú skladbu predmetov jednotlivých semestrov štúdia a moje definitívne rozhodnutie ovplyvnila veľmi pozitívna referencia... zobraziť viac

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA
PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA Prorektorka pre vzdelávanie
Referencia

Štúdium študijného programu Master of Laws (LL.M.) považujem za vhodné doplnenie doterajších vysokoškolských štúdií a doposiaľ nadobudnutých vedomostí a poznatkov. Zameranie štúdia najmä na jeho praktickú stránku, vedeného skúsenými lektormi z aplikačnej praxe, predstavuje pridanú hodnotu a ozrejmuje aj doteraz nepoznané aspekty praktického uplatňovania niektorých oblastí práva a fungovanie obchodných spoločností, daňového systému, marketingu a mnohého ďalšieho v každodennom živote. Ocenenie si zaslúži aj pravidelné sprostredkovanie odprednášanej matérie študentom vo forme prezentácií a bezproblémová komunikácia s vedením poskytovateľa štúdia.
Štúdium je zavŕšené obhajobou kvalifikačnej práce, vypracovanej na niektorú zo zaujímavých tém. Výhodou je možnosť navrhnúť si vlastnú tému kvalifikačnej práce, zohľadňujúcu individuálne a praktické vedomosti a skúsenosti toho-ktorého študenta. zobraziť menej

Štúdium študijného programu Master of Laws (LL.M.) považujem za vhodné doplnenie doterajších vysokoškolských štúdií a doposiaľ nadobudnutých vedomostí a poznatkov. Zameranie štúdia najmä... zobraziť viac

JUDr. Martin Mihók, LL.M.
JUDr. Martin Mihók, LL.M. vyšší súdny úradník; kontaktný bod Súdnej siete pre trestné veci Slovenskej republiky za Okresný súd Banská Bystrica
Referencia

Na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie som absolvoval štúdium v študijných programoch MBA a MSc. Počas štúdia som získal veľa užitočných poznatkov a informácií ktoré som neskôr využil aj vo svojej praxi. Za veľký prínos štúdia tiež považujem možnosť zoznámiť sa so zaujímavými ľuďmi z rôznych profesijných oblastí. Štúdium splnilo moje očakávania a odporúčam každému kto si chce rozšíriť svoje manažérske znalosti a zručnosti. zobraziť menej

Na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie som absolvoval štúdium v študijných programoch MBA a MSc. Počas štúdia som získal veľa užitočných poznatkov a informácií ktoré som... zobraziť viac

MUDr. Peter Hunák, MBA, MSc.
MUDr. Peter Hunák, MBA, MSc. Lekár
Referencia

Štúdium LL.M. na IVPI v spolupráci s Collegium Humanum som si vybral spomedzi iných LL.M. programov z dôvodu, že poskytuje najlepší pomer medzi počtom študijných predmetov a cenou. Prednášky a organizácia štúdia boli na veľmi dobrej úrovni, pričom pozitívne tiež hodnotím aj pre mňa ako právnika tzv. "doplnkové predmety", ktoré mi pomohli rozšíriť si vedomosti v oblasti manažérskych zručností. zobraziť menej

Štúdium LL.M. na IVPI v spolupráci s Collegium Humanum som si vybral spomedzi iných LL.M. programov z dôvodu, že poskytuje najlepší pomer medzi počtom študijných predmetov a cenou. Prednášky... zobraziť viac

JUDr. Róbert Smák, LL.M.
JUDr. Róbert Smák, LL.M. štátny radca - v.s.ú.
Referencia

Studium MBA jsem delší dobu zvažoval a přesvědčila mne nabídka IVPI, který zabezpečil studium v Banské Bystrici na UMB v pravidelných cyklech, které byly na konci týdne v odpoledních hodinách...prednášky byly vždy profesionálně připraveny a všechny jsme měli následně k dispozici v elektronické podobě. Během studia jsem měl možnost poznat velmi zajímavé přednášející a jejich profesní zkušenosti a stejně tak si vážím všech podnětných diskuzí, do kterých se aktivně zapojili také mí kolegové spolužáci. Celé studium mi otevřelo nové obzory, přineslo nové podněty a myšlenky, doporučuji jej všem, kteří jsou aktivní a chápou, že dnešní dynamická doba přináší jedinou jistotu a tou je změna a nutnost neustále konfrontovat všechny nabyté znalosti s aktuálnimi trendy. zobraziť menej

Studium MBA jsem delší dobu zvažoval a přesvědčila mne nabídka IVPI, který zabezpečil studium v Banské Bystrici na UMB v pravidelných cyklech, které byly na konci týdne v odpoledních hodinách...prednášky... zobraziť viac

Mgr. Roman Bernatík, MBA
Mgr. Roman Bernatík, MBA Key account manager
Referencia

Štúdium na IVPI môžem hodnotiť len veľmi kladne. Je to jedna z mála inštitúcii na Slovensku, kde Vám odovzdajú potrebné informácie pre život, správajú sa k Vám s rešpektom a vždy sú ochotní pomôcť a vyhovieť, nakoľko sme väčšina pracujúci ľudia. Znalosti zo štúdia využívam aj v praxi, o to viac som šťastná, že som sa rozhodla práve pre IVPI. zobraziť menej

Štúdium na IVPI môžem hodnotiť len veľmi kladne. Je to jedna z mála inštitúcii na Slovensku, kde Vám odovzdajú potrebné informácie pre život, správajú sa k Vám s rešpektom a vždy sú... zobraziť viac

Ing. Veronika Rajek, MBA
Ing. Veronika Rajek, MBA Social media manager & content creator
Referencia

IVPI, mi umožnilo zaoberať sa niečím a študovať to čo naozaj milujem! Hodiny boli vždy zaujímavé a poučné, Profesionalita, priateľská a dobrá atmosféra, super a zaujímavé prednášky. Som nadšený, najprv som sa len snažil vžiť sa do toho, až potom som si všimol, že som v práci a v osobnom živote lepší a úspešnejší vďaka novým poznatkom a informáciám, ktoré som získal počas štúdia. zobraziť menej

IVPI, mi umožnilo zaoberať sa niečím a študovať to čo naozaj milujem! Hodiny boli vždy zaujímavé a poučné, Profesionalita, priateľská a dobrá atmosféra, super a zaujímavé prednášky.... zobraziť viac

PhDr. Bc. Zoltán Szántó MBA, MSc.
PhDr. Bc. Zoltán Szántó MBA, MSc. Podnikateľská sféra, environmentalista