Rokovanie s Collegium Humanum

Dňa 21.12.2021 vedenie Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie v zastúpení jej riaditeľom Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikulášom Bodorom, PhD., MBA, LL.M. a manažérom organizácie Mgr. Tiborom Tóthom, MBA, LL.M., navštívili Collegium Humanum- Varšavskú Univerzitu Manažmentu, kde ich prijal samotný pán rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr. h.c., čo si veľmi vážime.

Výsledkom návštevy bolo aj úspešné rokovanie, na základe ktorého sa aj naďalej budeme snažiť spoločne zvyšovať a rozvíjať modernú znalostnú spoločnosť na Slovensku i v zahraničí.