Slávnostné promócie absolventov Collegium Humanum

Dňa 5. februára 2022 sa v Hudobnom divadle Roma vo Varšave uskutočnili slávnostné promócie absolventov Collegium Humanum, súčasťou slávnosti bolo aj udelenie titulu čestného profesora vynikajúcemu spevákovi, skladateľovi a sociálnemu aktivistovi, pánovi Krzysztofowi Cugowskiemu, ktorý si ocenenie prebral z rúk JM prof. dr hab. Pawla Czarneckého, MBA, DBA, LL.M, dr h.c. – rektora Collegium Humanum.

Slávnostného promočného aktu a odovzdávania titulu čestného profesora Collegium Humanum – Krzysztofowi Cugowskiemu sa v hojnom počte zúčastnili rektori aj prorektori vysokých škôl z Poľska a zahraničia, predstavitelia štátu, samospráv, sociálnych organizácií a médií, ako aj vedenie Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie, v zastúpení jej riaditeľom Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikulášom Bodorom, PhD., MBA, LL.M. a manažérom organizácie Mgr. Tiborom Tóthom, MBA, LL.M.

Titul čestný profesor je najvyššou akademickou hodnosťou udeľovanou Collegium Humanum. Titul čestný profesor – Collegium Humanum získali: prof. Václav Klaus – prezident ČR v rokoch 2003-2013 a prof. Andrzej Kraśnicki, dr h.c. predseda Polskiego Komitetu Olimpijskiego.