Spolupráca s Katolíckou univerzitou v Ružomberku

Dňa 21.2.2020 Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie a Katolícka univerzita v Ružomberku uzavreli dohodu o spolupráci v oblasti realizácie podiplomových štúdií.

Rokovania sa zúčastnili jeho Magnificencia, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, pán doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prorektorka pre vzdelávanie, pani PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. a zástupcovia Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie, v zložení riaditeľ „IVPI“ Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA, LL.M. a manažér organizácie Mgr. Tibor Tóth, MBA, LL.M.

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo uzavrieť dohodu o spolupráci v oblasti realizácie podiplomových štúdií s ďalším silným partnerom, nakoľko len spoločne dokážeme pokračovať v nastolenom trende rozvoja vzdelanostnej úrovne na Slovensku.