Spolupráca s Poľskom

28. marca 2019, riaditeľ Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie – Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA navštívil Collegium Humanum – Varšavskú Univerzitu Manažmentu, kde ho prijal samotný rektor – prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr. h.c.  Výsledkom návštevy bolo aj úspešné rokovanie, po ktorom zmluvné strany podpísali dohodu o partnerskej spolupráci v oblasti vzdelávania riadiacich pracovníkov, ako aj výskumných projektov.