Spolupráca s Právnickou fakultou UMB

Dňa 5.11.2019 riaditeľ Inštitútu vzdelávania poradenstva a informatizácie  Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš Bodor, PhD., MBA podpísal s dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pánom doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michalom Turošíkom, PhD., dohodu o spolupráci v oblasti realizácie podiplomových štúdií.

Ako uviedol pán riaditeľ „IVPI“, je mu nesmiernou cťou ako hrdému absolventovi Právnickej fakulty UMB naďalej pokračovať v nastolenom trende rozvoja vzdelanostnej úrovne na Slovensku i v zahraničí.