Informácie o štúdiu MBA – Online marketing

Master of Business Administration (MBA) – Online marketing je prestížny profesijný vzdelávací program, ktorý spĺňa najnovšie štandardy pre moderné vzdelávanie zamerané na prax.

Štúdium MBA (Master of Business Administration)  so špecializáciou na online marketing predstavuje v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktoré je okrem iného zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré reflektujú profesionálne potreby absolventov v odbornej praxi. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu získa absolvent titul MBA, ktorý je celosvetovo uznávaný. Študijný program MBA so zameraním na online marketing je určený predovšetkým pre product manažérov, account manažérov, project manažérov, brand manažérov, digital marketing manažérov, marketing directorov, zamestnancom marketingových agentúr, E-commerce, IT firiem, marketingové oddelenia v nadnárodných spoločnostiach, ale aj štátnych inštitúciách, ako aj pre všetky firmy, ktoré chcú byť v súčasnej digitálnej dobe úspešné na trhu. Štúdium je však vhodné aj pre všetkých ostatných, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a trendmi v danej oblasti a udržať si tak náskok pred ostatnými.

Priebeh štúdia

Štúdium programu MBA so špecializáciou na online marketingu sa skladá zo špecializovaných modulov, ktoré sú rozdelené do dvoch semestrov. Výučba jednotlivých študijných predmetov prebieha dištančnou formou v kombinácii s prezenčnými blokmi (2 soboty počas roka). Prednášky prebiehajú v slovenskom jazyku pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu. Distančná forma štúdia v kombinácii s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností. Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (rozsahovo obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Prínos štúdia MBA – Online marketing

Úspešní absolventi vzdelávacieho programu MBA – online marketing si rozšíria znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania a taktiež získajú nové impulzy. Ďalším benefitom, ktoré so sebou štúdium prináša, je aj možnosť nadviazať kontakty počas štúdia s množstvom zaujímavých ľudí z rôznych oblastí pôsobnosti, ktoré môžete následne využiť aj vo svojom profesijnom živote.

Uchádzač o štúdium MBA musí

Odoslať všetky dokumenty potrebné k štúdiu na korešpondenčnú adresu organizácie:

 • prihlášky v slovenskom a poľskom jazyku
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (úradne overenú)
 • profesijný životopis
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov
Možnosť úhrady štúdia

Študent má možnosť rozložiť si celkovú cenu štúdia do dvoch splátok.

Predmety štúdia:

 • Online marketing
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Marketingová stratégia
 • Manažment zmien
 • Obsahová stratégia/analýza kľúčových slov/persóny
 • Brand/kreatívne postupy+kampaňová stratégia
 • Online kampane
 • Google a Meta Ads
 • AI v marketingu
 • SEO a link building
 • E-mail marketing
 • Sociálne siete
 • Komunikačné zručnosti a vyjednávanie
 • Influencer marketing a online PR
 • Webová analytika
 • Affiliate marketing
 • + seminár k záverečnej práci

Lektori

Info

Špecializácia: Online marketing

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Jazyk štúdia: slovenčina

Miesto realizácie štúdia: ONLINE + prezenčné bloky

Organizácia štúdia: Štúdium prebieha v piatky (v popoludňajších hodinách) a v sobotu (2 prezenčné bloky), resp. možnosť zmeny termínu realizácie vzdelávacieho programu na základe dohody v skupine.

Cena za štúdium: 3 500 € s DPH (cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení)

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax

Odborný garant: Bc. Juraj Sasko, MBA, MSc.

Mám záujem

Potvrdením o úspešnom ukončení profesijného vzdelávacieho programu je certifikát o absolvovaných predmetoch v anglickom a poľskom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie