Hlavné výhody online štúdia MBA

Študujete pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek
Efektívne a časovo flexibilné
Moderné e-learningové prostredie a videoprednášky
Kompletné študijné materiály potrebné k štúdiu
Výhodná cena

Informácie o Executive MBA štúdiu online

Executive Master of Business Administration (MBA) je prestížny študijný program Collegium Humanum – Warsaw Management University, organizovaný na základe dohody o spolupráci s Inštitútom vzdelávania, poradenstva a informatizácie.

Online študijný program Executive MBA predstavuje najmodernejšiu formu manažérskeho vzdelávania, ktorá je realizovaná 100% pomocou techník dištančného vzdelávania. Umožňuje efektívne dopĺňať akademické vzdelanie a rozvíjať praktické manažérske a kontrolné zručnosti kedykoľvek a kdekoľvek. Prednášky vo forme kvalitných video materiálov, ako súčasť online študijných modulov Executive MBA sú vedené odborníkmi z praxe. Učebné materiály (video, prezentácie, testy a úlohy) sú k dispozícii na modernej e-learningovej platforme.

Základné moduly štúdia v programe Executive MBA vychádzajú zo špecifických potrieb manažérskej praxe implementovaných špecialistami (odborníkmi) zo Slovenska a zo zahraničia.

Študijný program Executive MBA je určený predovšetkým manažérom strednej a vrcholovej úrovne ako aj všetkým zástupcom súkromnej, štátnej, aj neziskovej sféry. Štúdium je vhodné aj pre špecialistov s technickým vzdelaním, právnikov a lekárov, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na obchod, ale plánujú pôsobiť na vyšších manažérskych pozíciách.  Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými.

Priebeh online štúdia

Od začiatku štúdia je každému študentovi zriadený prístup do modernej e-learningovej platformy, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály a informácie o štúdiu.

Štúdium programu Executive MBA sa skladá zo špecializovaných študijných modulov. Prednášky prebiehajú pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu.

Dištančná forma štúdia s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností.

Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce (obdoba diplomovej práce), ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Špecializácia: Executive

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Forma štúdia: online prednášky v slovenskom jazyku s odbornými lektormi

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax

Odborný garant: Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš BODOR, PhD., MBA, LL.M.

Možnosť daňovo zvýhodneného zamestnaneckého benefitu: Štúdium Executive MBA prináša aj možnosť daňovo uznateľnej položky, ktorú si môže váš zamestnávateľ uplatniť v základe dane z príjmu ako výdaj na odborný rozvoj zamestnancov

Predmety štúdia

 • Komunikácia a vyjednávanie v obchode
 • Krízový manažment
 • Manažérske rozhodovanie
 • Marketing
 • Obchodné právo v podnikaní
 • Projektový manažment
 • Trestné právo
 • Etiketa v biznis svete
 • Pracovné právo
 • Manažment zmien
 • Strategický manažment
 • Manažérska ekonomika
 • Medzinárodný obchod
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Time manažment
 • Manažérsky koučing
 • Seminár k záverečnej práci

Čo vám štúdium prinesie?

Náskok na trhu práce pred ostatnými
Zvýšená šanca uplatnenia v národných spoločnostiach
Nové impulzy pre podnikanie
Zlepšenie manažérskych schopností

Výhodná cena za štúdium

3 000 € s DPH

Možnosť rozloženia celkovej ceny štúdia do dvoch splátok.
Cena je konečná v priebehu štúdia sa nemení.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o štúdium MBA online, vyplňte a odošlite formulár.

Budeme Vás spätne kontaktovať s potrebnými informáciami.
Vyplnením vyššie uvedených kontaktných údajov vyjadrujem súhlas s ich spracúvaním v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. organizácí Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o., IČO: 52725642, za účelom odpovede na moje otázky. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným na emailovú adresu info@ivpi.sk.