Hlavné výhody online štúdia

Študujete pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek
Efektívne a časovo flexibilné
Moderné e-learningové prostredie a videoprednášky
Kompletné študijné materiály potrebné k štúdiu
Výhodná cena

Informácie o online štúdiu

Študijné programy predstavujú  v súčasnej dobe jednu z najžiadanejších foriem celoživotného vzdelávania, ktorá je realizovaná 100% pomocou techník dištančného vzdelávania. Umožňuje efektívne dopĺňať akademické vzdelanie a rozvíjať praktické a kontrolné zručnosti kedykoľvek a kdekoľvek. Prednášky vo forme kvalitných online prednášok, ako súčasť online študijných modulov sú vedené odborníkmi z praxe. Učebné materiály (video, prezentácie, testy a úlohy) sú k dispozícii na modernej e-learningovej platforme.

Základné moduly jednotlivých  študijných programov vychádzajú zo špecifických potrieb súčasnej praxe a sú implementované špecialistami (odborníkmi) zo Slovenska a zo zahraničia.

Študijné programy sú určené predovšetkým manažérom strednej a vrcholovej úrovne, ako aj všetkým zástupcom súkromnej, štátnej, aj neziskovej sféry. Štúdium je vhodné aj pre špecialistov s technickým vzdelaním, právnikov a lekárov, ktorí nemajú vzdelanie zamerané na obchod, ale plánujú pôsobiť na vyšších manažérskych pozíciách.  Vzdelanie tak využijú všetci uchádzači, ktorí túžia získať nové vedomosti, zoznámiť sa s najnovšími inováciami a udržať si tak náskok pred ostatnými.

Priebeh online štúdia

Od začiatku štúdia je každému študentovi zriadený prístup do modernej e-learningovej platformy, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály a informácie o štúdiu.

Študijné programy sa skladajú zo špecializovaných študijných modulov. Prednášky prebiehajú pod vedením odborných lektorov zameraných na prax, podľa vopred daného študijného harmonogramu.

Dištančná forma štúdia s moderne riešeným e-learningom umožňuje prispôsobiť si štúdium podľa vlastných časových možností.

Na konci každého semestra študent absolvuje test. Štúdium sa končí vypracovaním záverečnej práce, ktorú študent následne obhajuje pred komisiou.

Dĺžka štúdia: 2 semestre

Forma štúdia: online prednášky v slovenskom jazyku s odbornými lektormi

Podmienky prijatia: ukončené vysokoškolské štúdium, minimálne prvého stupňa (Bc.) alebo relevantná prax

Možnosť daňovo zvýhodneného zamestnaneckého benefitu: Štúdium jednotlivých študijných programov prináša aj možnosť daňovo uznateľnej položky, ktorú si môže Váš zamestnávateľ uplatniť v základe dane z príjmu, ako výdaj na odborný rozvoj zamestnancov.

Čo vám štúdium prinesie?

Náskok na trhu práce pred ostatnými
Zvýšená šanca uplatnenia v nadnárodných spoločnostiach
Nové impulzy pre podnikanie
Zlepšenie manažérskych schopností

Výhodná cena za štúdium

Možnosť rozloženia celkovej ceny štúdia do dvoch splátok.
Cena je konečná, v priebehu štúdia sa nemení.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu o ONLINE štúdium, vyplňte a odošlite formulár.

Budeme Vás spätne kontaktovať s potrebnými informáciami.

    Vyplnením vyššie uvedených kontaktných údajov vyjadrujem súhlas s ich spracúvaním v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. organizácí Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie s.r.o., IČO: 52725642, za účelom odpovede na moje otázky. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným na emailovú adresu info@ivpi.sk.