Udelenie čestného doktorátu riaditeľovi „IVPI“

Dňa 8. októbra 2019 bol na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach a pána rektora príslušnej vysokej školy, udelený čestný doktorát „Doctor honoris causa“ riaditeľovi Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie pánovi JUDr. Ing. Mikulášovi Bodorovi, PhD., MBA. Slávnostný akt prebehol na pôde Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Pánovi riaditeľovi „IVPI“ srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších úspechov!